[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-025
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tavşanlarda Deneysel Osteoartrit Modelinde Sığır Amniyotik Sıvısı ve Hiyaluronik Asidin Eklem İçi Enjeksiyonlarının Kıkırdak Doku Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması: Radyolojik Sonuçlar
Murat TANRISEVER, Sait BULUT
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır amniyotik sıvısı, kıkırdak koruyucu etki, deneysel osteoartrit, hiyaluronik asit, radyoloji

Bu deneysel çalışmada tavşanların genu eklemlerinde oluşturulan osteoartritis (OA) modelinde sığır amniyotik sıvısının kıkırdak doku üzerinde oluşturacağı etkilerin araştırılması ve hiyaluronik asit ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada 21 adet tavşan kullanılmış olup, sağ dizlerinin ön çapraz bağları OA oluşturmak amacıyla kesildi. Tavşanlar 4 hafta sonra rastgele 3 eşit gruba ayrıldı. Birinci grup tavşanlara birer hafta ara ile 3 kez eklem içi 0.5 mL sığır amniyotik sıvısı enjekte edildi (SAS). İkinci grup tavşanlara birer hafta ara ile 3 kez eklem içi 0.5 mL hiyaluronik asit uygulandı (HA). Üçüncü grup tavşanlar ise kontrol grubu (KONT) olarak ayrıldı ve herhangi bir uygulama yapılmadı. Tüm deneklerin operasyona alınmadan önce ve operasyonu takiben 30, 90 ve 120. günlerde sağ genu eklemlerinin posterio-anterior ve medio-lateral pozisyonda radyografileri alındı. 90 ve 120. günlerde SAS grubu ile HA grupları arasında radyografi skorları açısından anlamlı bir fark bulunmazken KONT grubuyla diğer iki grup karşılaştırıldığında aralarında önemli dercede fark bulundu (P<0.01). Sonuç olarak, büyüme faktörlerinden zengin inert bir sıvı olan SAS’ın, tavşan deneysel OA modelinde kıkırdak dokudaki dejeneratif değişikliklere karşı koruyucu etkisinin olması nedeniyle kıkırdak koruyucu tedavi ajanlarına alternatif olabileceği kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]