[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-058
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Sığırda Özefagus Kaynaklı Metalik Yabancı Cisim Sebebiyle Oluşan Derin Boyun Apsesi ve Sağaltımı
Mustafa KÖM1, Ali Said DURMUŞ1, Eren POLAT1, Ersoy BAYDAR2, Sema ÇAKIR1, Kenan Çağrı TÜMER3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, apse, özefagus, sığır

Bu olgu sunumunda boyun bölgesinde şişkinlik, iştahsızlık, regürgitasyon ve zayıflama şikayetleri bulunan 3 yaşındaki Simental ırkı bir inekte gözlenen özefagus kaynaklı metalik yabancı cisim nedeniyle oluşan derin boyun apsesi ve sağaltımı konu edildi. Radyografik muayenede boyun bölgesinin derin dokularında metalik bir yabancı cisim bulunduğu ve cismin yakınında lokalize olmuş radyolusent görüntü veren apse bulgularına rastlandı. Endoskopik muayene sonucunda normal özefagus bulgularına rastlanırken özefagus lümenin dorsomedialinde apse basıncı ile oluşan parsiyel daralma gözlendi. Boynun sol tarafındaki şişkinlik üzerinde deri ensizyonu ile punksiyon gerçekleştirildi ve boyun kasları arasından dren uygulamasıyla apse içeriği boşaltıldı ve daha sonra metalik yabancı cisim çıkarıldı. Gazlı bezle uygulanan drenler birer hafta arayla 3 kez değiştirildi. Ayrıca drenler her gün 4-5 cm kesilerek kısaltıldı. Hasta 8 hafta sonunda tamamen iyileşti. Başarılı sağaltım için semptomatik sağaltım yerine tanı yöntemlerinden yararlanılmasının önemi bu olgu sunumuyla bir kez daha vurgulanmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]