[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-080
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bulaşıcı Ektimalı Koyunlarda Haptoglobin, Serum Amiloid A ve Seruloplazmin Düzeylerinin Araştırılması
Oğuz MERHAN1, Ekin Emre ERKILIÇ2, Kadir BOZUKLUHAN3, Metin ÖĞÜN4, Ali Haydar KIRMIZIGÜL2
1Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksekokulu, Kars, TÜRKİYE
4Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akut faz proteinler, bulaşıcı ektima, koyun

Bu çalışmada, bulaşıcı ektimalı koyunlarda haptoglobin, serum amiloid A (SAA) ve seruloplazmin düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 10 adet sağlıklı ve 20 adet bulaşıcı ektimalı koyun kullanıldı. Kan örnekleri Vena jugularis’ten antikoagulansız tüplere alındı. Haptoglobin, SAA ve seruloplazmin düzeyi kolorimetrik olarak tayin edildi. Ektima ile enfekte koyunların yapılan klinik muayenesinde dudak bölgesi, comissura labium ve mukokutan bölgelerde kabuklanma, ateş, yeme güçlüğü, iştahsızlık, zayıflama saptandı. Biyokimyasal olarak bulaşıcı ektima ile enfekte grup ile sağlıklı koyunlar karşılaştırıldığında haptoglobin (P<0.01), SAA (P<0.01) ve seruloplazmin (P<0.05) konsantrasyonunun arttığı saptandı. Sonuç olarak, AFP düzeyi ile klinik semptomlar arasında ilişki olduğundan dolayı bulaşıcı ektima ile enfekte koyunlarda da haptoglobin, SAA ve seruloplazminin yangı belirteci olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]