[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-084
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Buzağılarda Ketamin ve Ketaminin Ksilazin, Medetomidin, Deksmedetomidin ile Kombinasyonları Kullanılarak Oluşturulan Epidural Anestezinin Hematolojik Yönden Değerlendirilmesi
İbrahim CANPOLAT, Murat TANRISEVER, Ümit Koray CAN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Buzağı, epidural anestezi, hematoloji

Bu çalışmada; ketaminin yalnız başına ve ksilazin, medetomidin, deksmedetomidin ile kombine kullanımları sonucu oluşturulan epidural anestezinin hematolojik parametreleri ne ölçüde etkileyeceği belirlenmeye çalışıldı. Çalışmada 24 adet buzağı 4 grup halinde kullanıldı. Birinci gruptaki 6 buzağıya kontrol grubu olarak ketamin 2 mg/kg dozda lumbosakral bölgeden epidural iğne ile verildi. İkinci gruptaki 6 buzağıya ketamin 2 mg/kg ve ksilazin 0.1 mg/kg dozda, üçüncü gruptaki 6 buzağıya ketamin 2 mg/kg, medetomidin 0.015 mg/kg dozda, dördüncü gruptaki 6 buzağıya ketamin 2 mg/kg, deksmedetomidin 0.01 mg/kg dozda lumbosakral bölgeden uygulandı. Anestezi öncesi ve anestezinin 15, 30, 60, 90 dakikalarında kan örnekleri alınıp değerlendirildi. Alınan bu venöz kandaki asidite (pH), parsiyel oksijen, parsiyel karbondioksit, sodyum, potasyum, klor, kalsiyum ve hematokrit düzeyleri belirtilen aralıklarla değerlendirildi. Genel olarak anestezi grupları değerlendirildiğinde ketamin 2 mg/kg, deksmedetomidin 0.01 mg/kg verilen grupta diğer gruplara göre hematolojik verilerdeki değişikliğin daha düşük olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak anesteziden uyanma dönemi değerlendirildiğinde en iyi etkinin ketamin ve ketamin deksmedetomidin kombinasyonunda olduğu belirlenmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]