[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 229-237
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Farklı Bıldırcın Varyetelerinde Yeme ve Suya İlave Edilen Borik Asidin Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Sultan ASLAN1, Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK2, Burak ALTUNDAL3
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ana Bilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, borik asit, genotip, yumurta, kalite

Bu araştırma, farklı bıldırcın varyetelerinde (Coturnix coturnix Japonica) yeme ve suya ilave edilen borik asidin yumurta kalite özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada sarı, beyaz, gri ve siyah renkli 300 adet yumurtacı bıldırcın kullanılmıştır. Katkı grupları; yeme 100 mg/kg borik asit ilave edilen grup (Y100), yeme 300 mg/kg ilave edilen grup (Y300), suya 100mg/L ilave edilen grup (S100), suya 300 mg/L ilave edilen grup (S300) ve kontrol (katkı yok) şeklinde düzenlenmiştir. Araştırma 90 gün sürmüştür. Araştırma süresince haftalık olarak haftanın belirli günlerinde toplanan yumurtalarda yumurta kalite özellikleri değerlendirilmiştir. Her bir özellik için en az 50 yumurta incelenmiştir. Yumurta kabuk ağırlığı ve kabuk oranı en yüksek Y100 grubunda tespit edilmiştir (P<0.001). Yumurta kabuk kalınlığı tüm borik asit gruplarında önemli ölçüde artmıştır (P<0.001). Yumurta sarı rengi en iyi kontrol grubunda bulunmuştur (P<0.01). Yumurta akı yüksekliği, yumurta akı indeksi ve Haugh değeri suya borik asit ilave edilen gruplarda düşerken (P<0.001), yumurta sarı yüksekliği (P<0.001) ve sarı indeksi değeri (P<0.05) bu gruplarda yüksek saptanmıştır. Kabuk ağırlığı ve kalınlığı gri genotipte düşük çıkmıştır (P<0.001). Sarı ve beyaz genotiplerde yumurta ak oranı (P<0.001), gri ve siyah geotiplerde yumurta sarı oranı yüksek tespit edilmiştir (P<0.05). Siyah genotipte sarı rengi düşük çıkmıştır (P<0.05). Katkı grupları ve genotipler arasında önemli interaksiyonlar hesaplanmıştır. Sonuç olarak, borik asidin yumurta kabuk özellikleri başta olmak üzere yumurta özeliklerini önemli ölçüde etkilediği, kabuk kalitesi bakımından gri genotipin dezavantajlı olduğu tespit edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]