[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-048
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Avian Klamidiyozis
Gökben ÖZBEY1, Hakan KALENDER2, Adile MUZ3
1Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksekokulu, Elazığ- TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kanatlı Klamidiyozis Chlamydophila psittaci

Kanatlı Klamidiyozis'i, Chlamydophila psittaci'nin sebep olduğu, evcil ve yabani kuşlarda görülen sistemik, bulaşıcı, zoonoz bir infeksiyondur. C. psittaci insanlara bulaştığı için halk sağlığı açısından önem taşımaktadır. Bu makalede, Chlamydia'ların sınıflandırılması, genel özellikleri, izolasyon ve identifikasyon yöntemleri, serotiplendirilmesi, tedavisi ve kontrolü ele alınmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]