[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-048
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Avian Chlamydiosis
Gökben ÖZBEY1, Hakan KALENDER2, Adile MUZ3
1Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksekokulu, Elazığ- TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Keywords: Avian chlamydiosis, Chlamydophila psittaci

Avian chlamydiosis is a systemic, contagious, zoonotic disease, caused by the bacterium Chlamydophila psittaci occuring in domestic and wildfowl. C. psittaci has major importance for public health to be transmitted to humans. In this paper, the classification, general characteristics, isolation and identification methods, serotyping, treatment and control of Chlamydia were reviewed.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]