[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 5, Sayfa(lar) 255-259
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hatay Bölgesinde Yetiştirilen Sığırlarda Karşılaşılan Göz Problemlerinin İnsidanslarının Araştırılması
Cafer Tayar İŞLER1, Sait BULUT2, Servet KILIÇ2
1Gerede İlçe Tarım Müdürlüğü, Bolu, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hatay, sığır, göz hastalıkları, insidans

Bu çalışmada Hatay yöresindeki sığırlarda rastlanan göz hastalıklarının insidansı araştırıldı. Bu amaçla değişik yaş, cinsiyet ve ırkta toplam 9967 sığır göz problemleri yönünden taramadan geçirildi. Bunlardan 1012'sine 14 farklı göz hastalığı tanısı konuldu. Saptanan göz problemlerinden; %27,57'sinin konjunktivitis, %20,16'sının keratitis, %12,15'sinin infeksiyöz bovine keratokonjunktivitis (IBK), %8,20'sinin kist dermoid, %6,72'sinin amorozis, %8,40'ının göz kapakları ile ilgili problemler, %4,64'ünün leucoma, %2,57'sinin buftalmus, %2.47'sinin kornea apsesi, %1.98'inin skleritis, %1.48'inin iris stafilomu, %1.38'inin ulkus kornea,%1,19'unun palpebra tersiya bezinin prolapsusu ve %1.08'inin gözde yabancı cisim olduğu görüldü. Sonuç olarak, mevcut parametrelerden göz problemlerinin bölgede yaygın olduğu ve özellikle konjunktivitis ve IBK gibi hastalıkların önemli ekonomik kayıplara neden olduğu görüldü.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]