[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 5, Sayfa(lar) 279-281
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koyun-Keçi Kenelerine Karşı Saha ve Laboratuar Şartlarında % 1'lik Flumethrin (Flutick® P.O.)'in Etkisi
Cem Ecmel ŞAKİ1, Edip ÖZER1, Önder AYTEKİN2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Serbest Veteriner Hekim, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koyun, keçi, kene, flumethrin

Bu çalışma, Rhipicephalus ve Hyalomma türü kenelerle enfeste olduğu tespit edilen koyun ve keçilerden oluşan 250 başlık bir sürüde yürütüldü. Yaklaşık olarak aynı sayıda kene bulunan 30 koyun ve 10 keçiden oluşan tedavi ve kontrol grubu oluşturuldu. Tedavi grubundaki hayvanlara % 1'lik flumethrin (Flutick® P.O.) sırt çizgisi boyunca döküldü. İlaç döküldükten sonra belirlenen saat ve günlerde her iki gruptaki hayvanlarda canlı kene sayısı tespit edildi. Tedavi grubunda birinci günde 21 adet, 28. günde ise 36 adet canlı keneye rastlandı. Kontrol grubunda ise birinci günde kene sayısında artış, diğer günlerde azalma dikkati çekti.

Diğer taraftan toplanan erkek ve dişi keneler laboratuarda bir dakika % 1'lik flumethrin ile temas ettirildi. Çoğunun 1. ve 2. saatte, az sayıda doymuş dişinin ise 4. saate öldükleri gözlendi. Dişi kenelerin tedaviye daha dirençli oldukları görüldü.

Sonuç olarak, hayvanlarda ilaca bağlı hiçbir reaksiyonun görülmediği, ilacın birinci günde % 93,5, 7. günde % 100 oranında keneleri öldürdüğü ve kenelere karşı 28. güne kadar koruma sağladığı anlaşıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]