[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 5, Sayfa(lar) 293-295
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Alman Çoban Köpeğinde Parvovirusa Karşı Aşılanmayı Takiben Gelişen Akut Anjiyoödem ve Sağaltım İle Klinik İyileşme
Kerem URAL1, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU2, Mehmet Cağrı KARAKURUM3, Alp ÇETİNKAYA4
1T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yüksek Komiserler Kurulu, Ankara, TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Burdur, TÜRKİYE
4Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çankırı İl Tarım Müdürülüğü, Hayvan Sağlığı Şubesi, Çankırı, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Anjiyoödem, parvovirus, setirizin

Bu makalede yazarlar 9 haftalık Alman çoban köpeği yavrusunda parvovirusa karşı aşılanmayı takiben kısa sürede yüzde, gözkapaklarında ve başta gelişen anjioödem atağını tanımlamaktadırlar. Klinik değerlendirmede ve laboratuar muayenelerinde anamnezde belirtilen aşılama dışında anjiyoödem atağına yol açabilecek başka herhangi bir patoloji saptanamadı. Sağaltımda setirizin 1 mg/kg peroz günde bir kez ve deksametazon 0.15 mg/kg intravenöz olarak 12 satte bir 2 gün kullanıldı. Hastada sağaltım başladıktan 5 saat sonra anjioödem geriledi, 9 saat sonra göz kapakları ve yüzdeki ödem % 75 oranında azaldı ve 24 saat sonra anjioödem başarıyla kontrol altına alındı ve ortadan kalktı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]