[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 5, Sayfa(lar) 293-295
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Acute Angioedema Following Immunization Against Parvovirus in a German Shepherd Dog and Clinical Remission With Treatment
Kerem URAL1, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU2, Mehmet Cağrı KARAKURUM3, Alp ÇETİNKAYA4
1T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yüksek Komiserler Kurulu, Ankara, TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Burdur, TÜRKİYE
4Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çankırı İl Tarım Müdürülüğü, Hayvan Sağlığı Şubesi, Çankırı, TÜRKİYE
Keywords: Angioedema, parvovirus, cetirizine

In the present article the authors described a 9 weeks old German shepherd dog suffered an episode of angioedema affecting face, eyelids and the head shortly after vaccination against parvovirus. No pathological condition was detected to cause angioedema attack except vaccination mentioned at clinical evaluation and laboratory examinations. Therapy included cetirizine 1 mg/kg once a day perorally and dexhamethasone 0.15 mg/kg intravenous q 12 hours, for 2 consequetive days. After 5 hours of initiating therapy, angioedema regressed, after 9 hours oedema on periorbital area and face was subsided at 75% and 24 hours later angioedema was succesfully controlled and disappeared.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]