[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 155-158
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Farklı Yerleşim Sıklığında Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarının (Coturnix Coturnix Japonica) Performans Parametreleri Üzerine Rasyona Katılan Multienzimin Etkileri
İsmail SEVEN1, Pınar TATLI SEVEN2, Aslı SUR ASLAN2, Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK3, Zehra GÖKÇE4
1Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Enzim katkısı, performans, yerleşim sıklığı, bıldırcın

Bu çalışmanın amacı, farklı yerleşim sıklığında yetiştirilen Japon Bıldırcınlarının (Coturnix Coturnix Japonica) performansları üzerine multienzim katkısı (proteaz, fitaz, β- glukanaz, ksilanaz)'nın etkilerini araştırmaktır. Toplam 8 günlük yaşta 160 bıldırcın kullanılmıştır. Japon bıldırcınları kafeslere 160 ve 80 cm2/bıldırcın olacak şekilde yerleştirilmiştir.

Çalışma grupları, temel diyet ile beslenen Kontrol (K) (160 cm2/bıldırcın/kafes) ve Yerleşim Sıklığı (YS) (80 cm2/bıldırcın/kafes) grupları ile temel diyete multienzim (1 g/kg diyet) katkısı yapılmış Enzim grubu (E) (80 cm2/bıldırcın/kafes) olarak dizayn edilmiştir. Enzim grubunun canlı ağırlığı (28. ve 42. günler arasında) YS grubu ile karşılaştırıldığında artmıştır (P<0.01). Canlı ağırlık kazancı ve yem tüketimi (8-42. günler) E grubunda YS grubundan daha yüksek bulunmuştur (P<0.01). Yemden yararlanma ve ölüm oranları YS ve E grupları arasında benzer bulunmuştur. Mevcut çalışmanın sonuçları, 1 g/kg diyet dozunda multienzim katkısının yoğun yerleşim sıklığında yetiştirilen Japon bıldırcınlarının performansını geliştirdiğini göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]