[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 155-158
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
The Effects of Multienzyme Supplementation to Diet on Performance Parameters of Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Raised under Different Stocking Densities
İsmail SEVEN1, Pınar TATLI SEVEN2, Aslı SUR ASLAN2, Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK3, Zehra GÖKÇE4
1Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Enzyme supplementation, performance, stocking density, quail

The aim of this study was to investigate the effects of multienzyme (protease, phytase, β-glucanase, xylanase) supplementation on performance of Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) which were raised in different stocking densities. A total of 160 eightday- old quails were used. They were placed as 160 and 80 cm2/quail in cages.

The experimental groups were designed as Control (C) group (160 cm2/quail/cage) and High Stocking Density (SD) group (80 cm2/quail/cage) which were fed with basal diet and Enzyme (E) group (80 cm2/quail/cage) that was fed with basal diet supplemented with multienzyme (1 g/kg diet). The body weight of the E group (between 28th and 42th days) increased compared to YS groups (P<0.01). The body weight gain and feed intake (8-42th day) found higher in the E group than YS group (P<0.01). Feed convertion ratio and mortality were found similar between YS and E groups. The result of the present study demonstrated that multienzyme supplementation in dose of 1 g/kg diet might improve the performance of the Japanese Quails reared to high stocking density.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]