[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 224-228
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sivas İlindeki Köpeklerde Cryptosporidium Spp.’nin Prevalansı
Zaid Tevfik AĞAOĞLU1,Onur BAġBUĞ1, Necati ÖZPINAR2
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Ana Bilim Dalı, Hatay, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium, köpek, prevalans, Sivas

Cryptosporidium spp. zoonotik özelliğe sahip, insan ve hayvanların gastrointestinal sisteminde hastalık oluşturan bir protozoondur. Bu çalışma, Sivas ilindeki farklı yaş aralığındaki köpeklerde, farklı metotlarla Cryptosporidium spp. prevalansını belirlemek amacıyla yapıldı. Bu çalışmanın materyalini farklı ırk, yaş ve cinsiyetten 100 adet köpek oluşturdu. Çalışmaya dâhil edilen köpeklerin iştah durumu, vücut sıcaklığı, kalp atım sayısı, solunum sayısı, solunum tipi, kapiller dolum zamanı, dehidrasyon oranı, mukoza muayenesi ve mental durumları muayenelerinde anormal bir durum gözlenmedi. Hayvanlardan dışkı örnekleri plastik kaplara alındı. Toplanan dışkı örneklerinde Cryptosporidium spp. ookistlerinin saptanması amacıyla direkt inceleme, asit-fast boyama ve Polimeraz Zincir Reaksiyon (PZR) yöntemi kullanıldı. İncelenen dışkı örneklerinde pozitiflik oranı direkt incelemede %0, asit-fast boyamada %2 ve PZR testinde ise %4 olarak belirlendi. Sonuç olarak, bu çalışmada Sivas ilinde Cryptosporidium spp. pozitiflik oranı hayvan hastanesine kontrol amacıyla getirilen köpeklerde %0, barınak köpeklerinde %8 olduğu belirlendi. Ayrıca 1 yaşın altı, 1-5 yaş ile 6 yaş üstündeki barınak köpeklerinde sırası ile %13.3, %5.8 ve %5.5 oranında pozitiflik saptandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]