[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 1
75 makale bulundu.
  • SIĞIR THEİLERİOSİSİ
         Kürşat ALTAY, Münir AKTAŞ
  • ŞAP AŞISI UYGULANAN BESİ SIĞIRLARINDA ANTİOKSİDAN VİTAMİNLERİN KLİNİK VE BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER İLE ANTİOKSİDAN ENZİM VE LİPİT PEROKSİDASYON DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
         Ömer KIZIL ,Yusuf GÜL
  • KIŞ MEVSİMİNDE KARS YÖRESİNDE ZAVOT SIĞIRLARININ GENEL, YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE VENÖZ KAN GAZI DEĞERLERİ
         Başaran KARADEMİR
  • ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE SIĞIRLARDA GÖRÜLEN AYAK HASTALIKLARININ İNSİDANSI ÜZERİNE GÖZLEMLER
         İbrahim CANPOLAT, Sait BULUT
  • DÖL TUTMAYAN İNEKLERDE BOVİNE HERPESVİRUS 1 İNFEKSİYONLARININ SIKLIĞI
         Hakan BULUT1, Ali RİŞVANLI2, Şükrü TONBAK1, İrem GÜLAÇTI1, A. Kürşat AZKUR1, Yusuf BOLAT1
  • TUNCELİ VE YÖRESİNDEKİ SIĞIRLARDA KARŞILAŞILAN AYAK HASTALIKLARININ İNSİDANSI ÜZERİNE GÖZLEMLER*
         Aydın SAĞLIYAN1, Emine ÜNSALDI2
  • ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDEKİ SIĞIR VE KOYUNLARIN KAN SERUMU, İDRAR, KEMİK VE DİŞLERİNDEKİ FLOR DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
         Hakan KEÇECİ1, Haydar ÖZDEMİR2
  • SIĞIRLARDA ÜRİNER SİSTEMİN NORMAL VE HASTALIKLI YAPILARININ ULTRASONOGRAFİK İNCELENMESİ
         M. Cengiz HAN, İbrahim CANPOLAT
  • İNEK VE DÜVELERDE MEME PAPİLLOMATOZİSİNİN TEDAVİSİ VE ETİYOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA
         Halis ÖCAL1, Atilla YILDIZ2, Ali Mükremin APAYDIN1, Erdal KAYGUSUZOĞLU3
  • SIĞIRLARIN BAZI ÖNMİDE HASTALIKLARI VE PRİMER KETOZİSİN KARACİĞER İŞLEVLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
         Bülent ELİTOK1, Kemal YILMAZ2, Özgül Mukaddes ELİTOK1
  • SIĞIRLARIN BAZI ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARINDA SERUM VİTAMİN C DÜZEYLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
         Mustafa İSSİ, Yusuf GÜL
  • SIĞIRLARDA GÖZLENEN PENİS FİBROPAPİLLOMLARININ OPERATİF SAĞALTIMI
         Sait BULUT, Sami ÜNSALDI
  • ELAZIĞ YÖRESİ SIĞIRLARINDA SİNDİRİM SİSTEMİ NEMATODLARININ YAYGINLIĞI *
         Ergün KÖROĞLU1, Sami ŞİMŞEK1 , Nurettin DİLGİN2, İbrahim GÜLTEKİN2, Mehtap Gül ALTAŞ3
  • SIĞIRLARDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ
         Engin BALIKCI
  • PELVİK KİTLE VE GENİTAL TÜBERKÜLOZ
         Ekrem Sapmaz, Hüsnü Çelik
  • TÜRKİYE'DE SIĞIR HYPODERMOSİS'İ ÜZERİNE EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR
         Fahri SAYIN1, Ahmet KALKAN2, Zafer KARAER1
  • ELAZIĞ YÖRESİNDE TROPİKAL THEİLERİOSİSE KARŞI AŞILANAN SIĞIRLARDA SAHA ÇALIŞMALARI
         Münir AKTAŞ, Nazir DUMANLI
  • ENZOOTİK LÖKOZLU SIĞIRLARIN KANLARINDA L-LAKTAT, PİRUVAT, GLİKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ VE TRANSKETOLAZ DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI
         Murat DABAK, Kemal YILMAZ, Yusuf GÜL, Haydar ÖZDEMİR, Yusuf BOLAT
  • FARELERDE DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN KADMİYUM TOKSİKASYONUNUN PATOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
         Fethi YILMAZ1, Gülçin ÖZTÜRK2, Harun ÖZER3
  • RATLARDA PARENTERAL AKUT ARSENİK TOKSİKASYONUNUN KARACİĞER VE BÖBREKLER ÜZERİNE ETKİSİ
         Gülçin ÖZTÜRK1, İzzet KARAHAN2, Fethi YILMAZ3, Osman GÜLER1
  • EMBRİYOLU TAVUK YUMURTALARINDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN İNFEKSİYÖZ BRONCHİTİS VİRUS ( IBV ) ENFEKSİYONUNUN HİSTOPATOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
         Fethi YILMAZ1, Gülçin ÖZTÜRK2, Harun ÖZER3, Adile MUZ3
  • 1994-1998 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZE GELEN SIĞIRLARDA GÖZLENEN AYAK HASTALIKLARI VE SAĞALTIMLARI
         Emine ÜNSALDI , Ali Said DURMUŞ
  • SIĞIRLARDA NEOSPOROSİS
         Murat SEVGİLİ, Mehtap Gül ALTAŞ
  • Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Dönemdeki İneklerde Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi
         Bülent ELİTOK1, Mustafa KABU1, Özgül Mukaddes ELİTOK2
  • Histopatolojik İmgelerde İstenen Bir Hücrenin Otomatik Sayımı
         Suat TORAMAN, İbrahim TÜRKOĞLU
  • Tropikal Tayleriyozisli Sığırlarda Hemogram ve Bazı Serum Parametrelerindeki Değişiklikler
         Ömer KIZIL1, Tolga KARAPINAR1, Engin BALIKÇI1, Meltem KIZIL2
  • Bir Besi Sığırında Çinko Yetersizliği Olgusu
         Engin BALIKÇI1, D. Özlem DABAK2, Ömer KIZIL1, Tolga KARAPINAR1, M. Reşat ÖZERCAN3
  • Süt İneklerinde Yatalak Hal (Recumbent Cow, festligende Küh)
         Yusuf GÜL1, Mustafa İSSİ1, Hüseyin DEVECİ2
  • Primer Ketozisli İneklerde Serum Fosfor Düzeyinin Araştırılması
         Tolga KARAPINAR, Ömer KIZIL, Akın KIRBAŞ
  • Mezbahada Kesilen Sığırlarda Böbrek Lezyonlarının İnsidens ve Patolojisi
         Hayati YÜKSEL1, İhsan YAMAN2
  • Sığır Dalak Doku Arginazının Bazı Kinetik Özellikleri
         Fatih Mehmet KANDEMİR, Necmi ÖZDEMİR
  • Hatay Bölgesinde Yetiştirilen Sığırlarda Karşılaşılan Göz Problemlerinin İnsidanslarının Araştırılması
         Cafer Tayar İŞLER1, Sait BULUT2, Servet KILIÇ2
  • Doğal Enfekte Bir Sürüde ELISA ve Nested-PCR ile Sığırların Lösemi Virüs Enfeksiyonunun Belirlenmesi
         Hakan BULUT1, İrem GÜLAÇTI2, İbrahim SÖZDUTMAZ3
  • Fonksiyonel Rumene Sahip Sağlıklı SığırlardaTransketolaz Test Değerlerinin Araştırılması
         Murat DABAK, Tolga KARAPINAR
  • Sığırların Bazı Ön Mide Hastalıklarında Rumen Sıvısı Metilen Mavisi İndirgenme Testi Süresinin Araştırılması
         Murat DABAK
  • Bir Sığırda Eperythrozoon wenyoni (Adler ve Ellenbogen,1934) ve Haemobartonella bovis(Donatin ve Lestoquard,1934) Enfeksiyonu
         Cem Ecmel ŞAKİ, Edip ÖZER
  • Sığırlarda Sol Taraflı Abomasum Deplasmanının Grymer Sterner Yöntemi İle Tedavisi
         Gürbüz AKSOY1, Ali HAYAT2, Halil Selçuk BİRİCİK2
  • Dermatozlarda Klinik ve Histopatolojik Korelasyon
         Nursel DİLEK1, Yunus SARAL1, Bengü ÇOBANOĞLU2
  • Latent Asidotik Stres
         Yusuf GÜL
  • Şap Aşısı Uygulanan Besi Sığırlarında AD3E ve C Vitamini Uygulamalarının Serum Protein Fraksiyonları Üzerine Etkileri
         Ömer KIZIL, Yusuf GÜL
  • Elazığ, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat İllerindeki Sığır ve Koyunlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüs Enfeksiyonunun Seroprevalansının Araştırılması
         Akın KIRBAŞ1, Haydar ÖZDEMİR2, Alper AKSÖZEK3
  • Haemobartonellosis
         Cem Ecmel ŞAKİ, Edip ÖZER
  • Tayleriyozisli Sığırlarda Antioksidan Parametrelerdeki Değişiklikler
         Meltem KIZIL1, Ersoy BAYDAR2, Ömer KIZIL2
  • Eperythrozoonosis
         Cem Ecmel ŞAKİ, Edip ÖZER
  • Süt İneklerinde Mevsimsel Değişikliğin Metabolik Parametreler Üzerindeki Etkisi
         Nihat YILDIZ1, Ömer KIZIL2
  • Muş İlinde Sığır Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerin Yapısal Özellikleri
         İbrahim ŞEKER1, Hasan TASALI2, Hakan GÜLER3
  • Tavşanlarda Biberiye (Rosemarinus officinalis) Ekstraktının Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri
         Rahşan YILMAZ1, Zafer ÖZYILDIZ1, Füsun TEMMAOĞULLARI2, Ali HAYAT3
  • Türkiye'nin Bazı Bölgelerinde 2008 Yılında Görülen Bovine Ephemeral Fever Virüs Enfeksiyonlarının Polimeraz Zincir Reaksiyonuyla Belirlenmesi
         Şükrü TONBAK1, Engin BERBER1, Mehmet ÇABALAR2
  • Sığırlarda Servikal Bölgede Lipom: İki Olgu
         Elif DOĞAN, Mahir KAYA, Zafer OKUMUŞ
  • Elazığ'da 2008 – 2012 Yılları Arasında Kesilen Kasaplık Hayvanlarda Kistik Ekinokokkozis Yaygınlığı
         Serpil BAŞPINAR1, Mustafa KAPLAN2, Neslihan KELEŞTEMUR1
  • Malatya İli Sığır, Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu
         Abdurrahman KÖSEMAN1, İbrahim ŞEKER2
  • Malatya İlinde Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu: I.Yapısal Özellikler
         Abdurrahman KÖSEMAN1, İbrahim ŞEKER2
  • Bir İnekte Sekokolik Volvulus
         Ömer KIZIL, Kenan Çağrı TÜMER
  • Gaziantep ve Yöresinde Gözlenen Sığır Ayak Hastalıklarının İnsidansı ve Tedavileri Üzerine Gözlemler
         Esat KESKİN1, Ali Said DURMUŞ2
  • Fasciola hepatica'nın Morfometrik ve Moleküler Analizi
         Selin GELEN, Harun KAYA KESİK, Sami ŞİMŞEK
  • Tüberkülozisli Sığırlarda Antioksidan Parametrelerdeki Değişimler
         Ömer KIZIL1, Yunus KELTEK2
  • Bir Sığırda Özefagus Kaynaklı Metalik Yabancı Cisim Sebebiyle Oluşan Derin Boyun Apsesi ve Sağaltımı
         Mustafa KÖM1, Ali Said DURMUŞ1, Eren POLAT1, Ersoy BAYDAR2, Sema ÇAKIR1, Kenan Çağrı TÜMER3
  • Retikuloperitonitis Travmatikanın Tanı-Ayırıcı Tanı ve Tedavisindeki Son Gelişmeler
         Yusuf GÜL
  • Trikofitozisli Sığırlarda Haptoglobin ve Serum Amyloid A Düzeyleri ve Nigella Sativa’nın Antiinflamatuar Etkisi
         Engin BALIKCI1, Abdullah GAZİOĞLU2
  • Mastitisli Sığır Sütlerinde Listeria monocytogenes Varlığının Araştırılması
         Uğur PARIN1, Şükrü KIRKAN1, Melih SAYIN2, Hafize Tuğba YÜKSEL1
  • Sığırlarda Ultrasonografinin Seksüel Pre-Seleksiyon Amacıyla Kullanılması
         Sait ŞENDAĞ1, Barış Atalay USLU2, Nebi ÇETİN1
  • Sığırlarda Abomazum Deplasmanlarının Zeolit ile Medikal Tedavisi
         Gürbüz AKSOY1, Halil Selçuk BİRİCİK2
  • Şap Hastalıklı ve Şap Aşısı Yapılan Sığırlarda Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi
         Müjdat KAYA, Mustafa İSSİ
  • Meme Lezyonlarına İğne Biyopsisi ile Tanısal Yaklaşım
         Serkan Yaşar ÇELİK
  • Kangal Irkı Bir Köpekte Karşılaşılan İntranazal Transmissible Venereal Tümör Olgusunun Klinik, Radyolojik, Tomografik ve Hispatolojik Bulgularının Değerlendirilmesi ve Tedavisi
         Emine ÜNSALDI1, Eren POLAT1, Sema ÇAKIR2, Aydın ÇEVİK3
  • Golden Retriever Irkı Bir Köpekte Kötü Prognozlu Fibrosarkoma Olgusu
         Murat TANRISEVER1, Burak KARABULUT2, Aydın ÇEVİK2
  • Sığır Amniyotik Sıvısının Tavşanlardaki Deneysel Kornea Defektlerinin İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Değerlendirmesi
         Aydın SAĞLIYAN1, Merve ÇELİKTEN1, Cihan GÜNAY1, Ali Said DURMUŞ1, Eren POLAT1, Mustafa ÖZKARACA2
  • Malatya ve Yöresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Prevalansı
         Sema Dilan KAYAPINAR, Mehmet Cengiz HAN
  • Coenurosis’li Sığırlarda Bazı Vitamin ve İz Element Düzeyleri
         Abdullah GAZİOĞLU1, Meltem KIZIL2, Harun Kaya KESİK3, Ömer KIZIL4
  • Theileriosisli Sığırlarda Anemi ve Elektrokardiyografik Bulguların Araştırılması
         Berna DEMİRBAĞ, Engin BALIKCI
  • Ratlarda Metotreksat ile Oluşturulan Karaciğer ve Böbrek Hasarı Üzerine Eskuletin’in Etkileri
         Mustafa CELLAT1, Tuncer KUTLU2
  • Pnömonili Sığırların Burun Boşluklarında Bulunan Bakteriyel Patojenlerin MALDI TOF MS ile İdentifikasyonu
         Pelin Fatoş POLAT DİNÇER1, Zeynep YERLİKAYA2, Burcu KARAGÜLLE2
  • Pnömonili Sığır Akciğer Örneklerinde Mycoplasma bovis’in Real Time PCR ile Araştırılması
         Sifa KARAHAN1, Ismail Hakki EKIN2
  • Dermatofitozisli Sığırlarda 25-Hidroksivitamin D ve Paratiroid Hormon Konsantrasyonları
         Şükrü DEĞİRMENÇAY1, M. Sertaç EROĞLU1, Akın KIRBAŞ2, M. Cemal ADIGÜZEL3
  • Sığırlar için İnaktive Edilmiş Lumpy Skin Disease Aşısının Değerlendirilmesi
         Hilal ZENGİN1, Zeliha KESKİN ALKAÇ2, Yaser VEZİR1
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]